úterý 29. září 2015

La primera noche en Los Ángeles

Jedno malé upozornění: nebuďte jako já a neťukněte bezhlavě v LA do Uberu první adresu, co se objeví. Venice beach a Venice = dvě rozdílné věci
, kontrolujte PSČ. Takhle prozřetelná jsem bohužel po 30 hodinách na cestě nebyla, naštěstí řidička Uberu byla shovívavá a stálo mě to jen čas. Když jsem konečně dorazila, můj hostitel R. nevypadal nadšeně, že má doma někoho tak zmateného, ale pozval mě na pivo u Oceanfront. Vzchopila jsem se a po sprše šla. Poprvé jsem se seznámila se sousedem V., ale myslím, že můj mozek vnímal vše už jen napůl.
A pak to bylo tu, přišli jsme k pláži a mě ohromil pohled, který jsem znala jen z filmů a Californication. A k tomu najednou přišel R. kamarád A., se kterým se prý dlouho neviděl. Moc jsem nevnímala, co mi říkali, ani humbuk nad skupinou, která byla prý známá, ale mi nic neříkala. A takhle nad  pivem jsme se dohodli, že Alex bude mým průvodcem po LA a že volnou sobotu všichni 4 začneme kávou v Deus Ex Machina.
One little warning: don’t be like me and don’t put thoughtlessly to Uber  the first address that appears. Venice and Venice beach = two different things, check zipcodes. Unfortunatelly, my mind wasn’t thinking clearly after 30 hours of traveling but what was definetly fortunate was my Uber driver. When I finally managed to arrive, my host R. didn’t seem very excited to have someone so confused in his house, he invited me to join him in for Happy Hours tho. After shower I firstly met his neighbour V but my brain was able to concentrate on 50% only.

And then there it was, we came to the beach and I was astonished by the view I knew only from movies and Californication. Then suddenly R.‘s friend A. appeared so drinking beer  we decided that A. is going to be my guide in LA and we begin Saturday in Deus Ex Machina.
Una pequeña notificación: no seáis como yo y no introduzcáis al Uber la primera dirección que os ocurre sin pensarlo bien. Venice y Venice beach = algo totalmente diferente, controlad los CP. Desgraciadamente, mi mente no era clara para nada después de viajar 30 horas. Por otro lado, lo que era mi suerte, fue mi conductora de Uber muy amable y tolerante. Cuando llegué, mi hospedador R. no parecía entusiasmado de tener una chica tan confusa en su casa, aún con eso me invitó a acompañarle a Happyhours cerca de la playa. Creo que esto era también la primera vez cuando vi a su vecino, V.

Por consiguiente llegó el momento en el que me quedé pasmada, nos vinimos a la playa de Venice y yo vi por primera vez lo que conocí solo de las películas o de Californication. De golpe apareció un amigo de R., A. y bebiendo la cerveza nos acordamos de que A. iba a ser mi guía en Los Ángeles y el día siguiente empezaríamos en Deus Ex Machina. 

úterý 15. září 2015

Estados Unidos

Let... pomyšlení na něj mě budilo každou noc několik měsíců hned po zakoupení letenky do Los Angeles. Stejně tak i komentáře z mého okolí, ti bližší věřili, že to zvládnu, mnozí mě ale měli za outsidera, který to stejně nakonec nejspíš stornuje. Pokud je Vám 22 a jste holka, možná je to větší adrenalin než bungee jumping. Vůbec se mi nechtělo nasednout na letadlo do Moskvy (překvapivě, na tehdejší datum letenka přes Moskvu vycházela nejlevněji). Nekonečné 7 hodinové čekání, kdy jsem se od velmi komunikativního New Yorčana dozvěděla, že jsem nudná, protože po probdělé noci nehodlám hrát slovní hry, mi nahnalo strach, že budu vážně už jen sama. Při nástupu do letadla jsem sledovala lidi a říkala si, jaké jsou asi jejich osudy. ,,Teda, to je fakt divný chlap, ten padesátník s červenýma dlouhýma vlasama..." Když si tohle řeknete, můžete si být jisti, že dalších 12 hodin strávíte přímo vedle něj. Nakonec jsem se rozhodla opustit své předsudky (budu teď přeci na chvíli bydlet ve Venice!) a odpovídala mu vstřícně na otázky. Ukázalo se, že Edie pracuje pro Bucket List Travel Club a cestuje zvláštním způsobem po celém světě. A představil mi Uber, který se stal mým věrným pomocníkem.

After buying a ticket to LA, the flight was the reason for waking up every night. Furthermore, the commentaries of people around me weren't very supporting. The closer people believed in me, the others considered me an outsider who would cancel it in the end anyway. If you are 22 years old girl, it might be bigger adrenaline than bungee jumping. I didn't want to board a plane to Moscow at all (suprisingly, for those days in July it was the cheapest option). The neverending, 7 hours lasting layover was made even longer by some New Yorker who told me I am boring because I wasn't very into playing word games. It scared me that all people could be there like this and I might be really alone since then. When we were boarding, I was watching the people and asking what their destinies were. "That 5o year old guy with long red hair must be a weirdo.." If you ever say something like this, you can be sure your seat is right next to him. I decided to leave my prejudice in the end (girl, you're going to live in Venice for a while!!) and calmly kept on answering him. Turned out Edie works for Bucket List Travel Club and travels all around the world somehow. And he introduced me to me Uber, which happened to be great helper for the rest of the trip.


El vuelo ... Después de comprar mi billete de avión a Los Ángeles, esto era la razón para despertarme cada noche. Por consiguiente, los comentarios de la gente no me apoyaron mucho. Los más cercanos creyeron en mí, para los otros yo era el outsider, la que acaba de cancelarlo. Si eras una chica de 22 años, esto puede contener más adrenalina que bungee jumping. Es verdad que no quería subir al avión hacia Moscú para nada (sorpendentemente, durante esos días en julio lo fue la alternativa más barata).

La escala de 7 horas se hacía aún más larga por la conversación de un neoyorquino quien me dijo que soy aburrida porque no me encantaba jugar juegos con palabras. A partir de este momento me di cuenta de que todo el mundo pudiera ser así y que ya yo estoy realmente sola. Cuando subíamos, observaba la gente y me pregunté cuál pudiera ser su destino. “El hombre que tiene 50 años y el pelo rojo debe ser raro“ Si dices algo así, ya debes estar seguro que él se sienta al lado tuyo en el avión.

Decidí abandonar mis prejuicios al fin (chica, vas a estar en Venice un rato!) y le tranquilamente respondí todo. Se aclaró que Edie trabaja en Bucket List Travel Club y de alguna manera viaja por todo el mundo. Y me presentó al Uber, lo que desde entonces sucedió a ser mi ayudante.
 

sobota 12. září 2015

¡Bienvenidos!

Zdravím s prvním příspěvekem, nyní už ze Španělska, které se na nějakou chvíli stane mým bydlištěm. Důvod založit si blog byl ale úplně jiný. Stalo se Vám někdy, že jste prostě neměli s kým jet na dovolenou? Navíc na Vaši vysněnou cestu? Mně ano, ale tento rok už mě nic nezabrzdilo od splnění si mého dětského snu... A o to se s Vámi chci podělit.

Hi, currently from Spain which will be my temporary home for while now. The reason to set up blog was quite different tho. Has ever happened to you that you just didn't have the person to go to vacation with? Moreover, on your dream trip? The answer on my said is yes... BUT this year none of it stopped me to pursue my dream. And that is something I would like to share with you...


Saludo con mi primer artículo, actualmente desde España que va a ser mi domilicio para un rato... No obstante, la razón para fundar el blog era completamente diferente. ¿Les ha sucedido alguna vez que no teníais con quién ir a las vacaciones? ¿Además, al vuestro viaje soñado? A mí sí pero este aňo ya me ha nada  frenado de conseguir mi sueño infantil... Y eso es algo que quiero compartir con vosotros :).